• Intro

Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning

Associ8 har fr o m 2021-07-01 upphört i sin nuvarande form (läs mer)

Men som individer finns vi kvar och driver verksamhet vidare i egna bolag.

Kontaktuppgifter:
Mats Areblad tel 0733 481991
Leif Bergh tel 0733 481990
Bernt Järneteg tel 0733 481993
Eva Martins tel 0709 784702
Patrik Meijer tel 0705 200772
Johan Malm tel 0768 603986
Eric Egelstig tel 0704 218413