Vidare in i framtiden

Efter snart 16 år som ett av Östergötlands ledande och mest framgångsrika managementkonsultbolag går Associ8 i sin nuvarande form mot ett avslut den 1/7 2021. Bolaget skapades som en plattform för kvalificerade managementkonsulter i Östergötland och har fyllt den funktionen väl under många år. Tiderna och behoven förändras och det är dags att söka nya vägar. Något tar slut - något nytt börjar.

Våra kompetenta konsulter kommer fortsätta i egna bolag. Vårt kontaktnät och våra relationer består så genom kontakt med någon av oss får du fortfarande hjälp med kvalificerad och oberoende kompetens och resurs inom strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning.

Tack för den här tiden.

Mats Areblad                    Leif Bergh
VD Associ8 AB                               Styrelseordf. Associ8 AB