Associ8

associ8 är för oss

Förhållandet till våra kunder
Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och intresserar oss för deras långsiktiga utveckling. Vårt mål är att vara speaking partner i verksamhetsutvecklingsfrågor över tid.

Förhållandet till våra uppdrag

Vårt arbete ligger ofta i att förstå och förklara sammanhang mellan olika ”objekt” i en verksamhet; att bilda en fungerande helhet av olika mål, olika verksamhetsdelar, olika informationsmängder, olika system mm. Både problemet och lösningen ligger ofta i kopplingen mellan dessa olika delar.

Förhållandet till och mellan kollegor

Till associ8 ansluter sig konsulter som trivs med att arbeta tillsammans. Konsulter som har en ambition att gemensamt bidra till fortsatt utveckling av företaget, dess kunder och medarbetare.


Affärsidé

”Vi bidrar med erfarenhet, kunskap och drivkraft vid utredning, planering och genomförande av verksamhetsförbättringsarbeten”

För dig som kund innebär detta att du hos associ8 kan förvänta dig professionell hjälp med:
– att identifiera problem och möjligheter i din verksamhet/ditt projekt
– att definiera och planera förändringsarbeten/projekt
– att i olika roller genomdriva förändringar/projekt


Bli vår kollega

Vi brinner för att hjälpa våra kunder och utveckla deras verksamhet. Är du sådan? Har du dessutom mångårig erfarenhet från verksamhetsutveckling och ett etablerat kontaktnät? Har du kanske funderat på att starta eget men tvekat inför att stå utan kollegor att utvecklas tillsammans med eller har du redan arbetat som ensamkonsult men saknar den kollegiala gemenskapen? Har du stark entreprenöranda och ett driv som du vill få utlopp för? Är du beredd att ta stort eget ansvar, på alla plan? Vill du bli din egen chef? Då kanske du skulle vilja bli vår kollega.

Skriv några rader om dig och dina framtidsplaner och skicka till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller ring oss.


Andra samarbetsformer

Om du idag är konsult med eget företag och önskar bedriva din verksamhet fristående kan du ändå gå in i temporära uppdrag för associ8. Du kan efter kvalificering bli en associ8 Contractor. Du verkar då i ett underleverantörsförhållande under vårt varumärke och kontrakteras per uppdrag. Den tid då du har uppdrag genom associ8 deltar du i associ8s gemenskap.

Vi är även öppna för andra fruktsamma samarbetsformer med större eller mindre företag, där vi tillsammans kan erbjuda mervärden till våra kunder.


Historik

Bolaget bildades år 2005 ur en vision om att störst inte är bäst; att beslut högt upp inte är bättre än beslut nära; att bredd inte är bättre än fokusering och om att snabba vinster inte är bättre än långsiktiga, ömsesidigt lönsamma relationer. Vare sej för konsulter eller för kunder.

Därför startades associ8, med ambition att inte bli störst utan bäst; med eget ansvar som ledstjärna; med fokus på verksamhetsutveckling inom industrisektorn och med bara seniora och ansvarskännande konsulter som förstår och förmår att bygga långsiktiga förtroendefulla relationer, både med kunder och kollegor.


CSR - Corporate Social Responsibility

Vi bryr oss om den region där vi verkar. Ja i själva verket är visionen om regionens utveckling vår drivkraft, där vårt bidrag är att tillsammans med våra partners och kunder utveckla bättre affärer och ökad effektivitet hos företag som finns och verkar här.

Vi bryr oss om människor som befinner sig i olika skeenden av förändring i samband med verksamhetsförändringar. Detta sker genom vårt engagemang inom förändringsledning (Change Management), d v s hantering av människor i förändring.

Vi bryr oss också om de i vårt samhälle som av olika anledningar hamnat i svårigheter av annat slag. Vi har därför för närvarande valt att stötta organisationen:


GDPR - Hantering av personuppgifter

Vi vill att du som kund, leverantör eller samarbetspartner ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett betryggande sätt och bara till legitima ändamål. Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss.

All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med Associ8:s hantering av kunders, leverantörers och samarbetspartners personuppgifter, inom ramen för Associ8s verksamhet, är:

  • Marknadsföring och försäljning av företagets tjänster och konsulter.
  • Att uppfylla kontraktuella åtaganden mot konsult/delägare, kunder, leverantörer, samarbetspartner.
  • Att uppfylla krav gällande t ex bokföring, revision och andra myndighetskrav.

Följande personuppgifter behandlas:

  • Namn, företagstillhörighet, kontaktuppgifter, sälj- leverans- och samarbetsrelaterade uppgifter, uppgifter kopplade avtal och liknande.

Personuppgifterna kommer, men endast inom ramen för vad som är nödvändigt och legitimt för att utföra vår uppgift, att kunna föras vidare till andra samarbetspartners utanför Associ8, inklusive bokföringsfirma och myndigheter.
För att få ett utdrag på dina personuppgifter, få rättelse av personuppgifter, dra tillbaka samtycket eller bli ”glömd”, dvs raderad ur Associ8:s kontaktregister, kontaktas Associ8 via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.