ACMP Regional Conference, Amsterdam November 2017

Den 16-17 november var Associ8 på ACMP:s konferens om förändringsledning i Amsterdam (ACMP = Association of Change Management Professionals). Förkovran utanför de projekt vi verkar i är viktigt för oss. Ny tankar väckta, gamla verifierade eller återväckta. Givande diskussioner med andra praktiserande förändringsledare, såväl gamla kontakter som nya var mycket uppskattat. Tack alla som vi mötte där!