Proceedings PLM Experience Day 2019

Vid årets upplaga av PLM Experience Day träffades nära 50 personer från ca 20 företag och organisationer för att presentera och diskutera erfarenheter från PLM-området. Tack alla som deltog och bidrog till en mycket bra dag!

Läs sammanfattningen här.

PLM Experience Day är ett samarrangemang mellan Associ8 och Altegra