Inställd "PLM Experience Day" 2020

Två år i rad har vi tillsammans med Altegra genomfört den uppskattade konferensen för erfarenhetsutbyte mellan PLM-experter och intresserade från olika företag, professioner och kulturer på Skeppsholmen i Stockholm. 

I år måste vi tyvärr ställa in planerna på att genomföra PLM Experience Day i september i år. Corona sätter stopp.

Det är vår förhoppning att de erfarenheter som utbyttes under tidigare konferenser och de kontakter som skapades där fortfarande är till hjälp i pågående och planerade projekt.

Vi planerar förstås inför nästa PLM-sammankomst och återkommer med information om när och hur vi kan arrangera nästa event … kanske i den virtuella världen till att börja med!