Mats Areblad

Civilingenjör och tekn.lic

Telefon: 0733 481991
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Engagemang, förtroende och visualisering är tre nyckelord som kännetecknar Mats i hans olika uppdragsroller. Han har en gedigen teoretisk och praktisk bas som civilingenjör och teknisk licentiat inom området produktutveckling samt från över 25 år i olika ledande roller i linje och projekt. Mats anlitas som workshopledare och moderator i samband med strategiarbeten. Ett område som intresserar Mats och som han ofta kommit tillbaka till är effektiviseringar inom produktutveckling och projektarbete genom etablering av tydliga mål och strategier tillsammans med en effektiv informationshantering. Att tillsammans sätta en strategi och att sedan införa den i den operativa verksamheten ger stor tillfredsställelse. Mats är en av grundarna till associ8.

På fritiden ger olika former av mentala och fysiska utmaningar både rekreation och stimulans. Hantverk och träningsvärk. Hellre lite av varje än mycket av lite. I familjen är skidåkning och fjällresor ett uppskattat och gemensamt intresse.

pdfSe profil som pdf


Leif Bergh

Fil. Kand.

Telefon: 0733 481990
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Leif, som är en av grundarna till associ8, har mer än 30 års erfarenhet från affärs-/verksamhetsutveckling, projekt- och förändringsledning. Han har uppträtt i olika ledande roller och befattningar i både linje- och projektverksamhet, och inom både privat och offentlig verksamhet. Leif har genom sin förmåga att nå överenskomna mål och resultat, snabbt byggt förtroende inom ledning och hos verksamhetsansvariga i de företag där han har verkat. Han jobbar gärna i genomförandet, djupt inne i kundernas organisation för att därigenom tillse att resultaten också får en fortlevnad och har en förankring hos medarbetare. Leif är en mycket uppskattad kollega och konsult, för sitt engagemang och sitt driv.

Leifs teoretiska bakgrund härrör sig från IT området, med en systemvetarexamen i botten.

Fritiden kretsar mycket kring familjens välbefinnande, fru och tre vuxna barn. Resor och friluftsaktiviteter delas ofta och gärna med nära och kära. Ett stort idrottsintresse finns i grunden. Leif laddar batterier genom att själv hålla sig fysiskt aktiv med träning, idrottsutövande och långa promenader med hunden Milton.

pdfSe profil som pdf


Eric Egelstig

Civilingenjör

Telefon: 0704 218413
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eric uppskattas för sin entusiasm, sitt starka driv och förmågan att leverera mot högt uppsatta mål. Hans engagemang och målmedvetenhet med inställningen att gemensamt med andra ska det vara kul på jobbet ger resultat. Eric lyssnar in, förstår, lyfter blicken, analyserar och summerar på ett övertygande sätt. Eric blir särskilt efterfrågad som förändringsledare och ledare av strategiskt viktiga program och projekt som påverkar många organisationer/funktioner. Utöver ambition värderar Eric kundnärhet, långsiktighet, personlighet, ärlighet och integritet högt.

Med 20 års erfarenhet som program/projektledare, förändringsledare, affärsutvecklare, kundansvarig och verksamhetskonsult har Eric axlat många olika roller. En tyngd finns  på verksamhetssidan inom Supply Chain Management och inom retail och tillverkande industri. Ett ökat intresse för den digitala utvecklingen har byggt upp kunskap och erfarenheter inom den digitala världen, samt en mer fördjupad kunskap om IT Ledning och styrning.

Fritiden kännetecknas av ett aktivt liv där 3 små barn är tongivande. Stort fokus, både mentalt och fysiskt, läggs på träning och tävling i landsvägscykling. Familjen förvaltar ett litet kulturarv i form av boendet i en gammal prästgård.

pdfSe profil som pdf


Bernt Järneteg

Civilingenjör och tekn.dr

Telefon: 0733 481993
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bernt har mer än 30 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, både i konsultrollen och i ledande befattningar. Exempel på ett område som ligger honom varmt om hjärtat är Change Management i kombination med agil utveckling av produkter och organisationer. Bernt har även djup erfarenhet inom områdena PDM, Supply Chain Management, process- och kvalitetsutveckling och Lean Enterprise. Han är van workshopledare, moderator och coach med lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete på olika nivåer, bl. a på koncernledningsnivå i börsnoterat bolag.

Bernt är disputerad och har innehaft en adjungerad professur i produktionssystem vid Linköpings Universitet.

Även utanför den dagliga gärningen är intressena många, gärna med praktiska förtecken för att hålla båda hjärnhalvorna igång. Gitarrspelande och gitarrtillverkning är en stor del av livet liksom musicerandet i hobbybandet. Tiden med familj och vänner är givetvis ovärderlig, gärna på verandan i sommarstugan

pdfSe profil som pdf


Johan Malm

Civilingenjör

Telefon: 0768-603986
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johan har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla tekniska produkter, från inbyggda system till mobila och flygtekniska system. Han har arbetat med allt från elektronikkonstruktion och programvaruutveckling till kvalitetsledning, marknadsföring och projektledning. Johan är skicklig i att kombinera tekniskt kunnande med tillmötesgående av affärskrav. Han har därtill ett effektivt sätt att leda människor. Hans specialitet är projektledning samt analys och design, där han använder strukturerade och förenklande metoder. Genom att ha drivit komplexa projekt i komplexa organisationer har han förvärvat en gedigen erfarenhet i strategisk planering, verksamhetsutveckling och att leda genom andra.

Johan är certifierad Project Manager Professional (PMP), certifierad Förändringsledare (PROSCI) och certifierad Scrum Master.

Fritiden tillbringas gärna med familj och bland vänner. Johan mår också bra när han lyssnar, spelar, eller skapar musik, när vädret är fint och han får ge sig ut på en joggingrunda.

pdfSe profil som pdf


Eva Martins

Telefon: 0709 784702
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eva är en engagerande och drivande konsult, vars uppdrag kännetecknas av att hon ofta arbetar tillsammans med nyckelpersoner och ledningsgrupper kring förändrings- och förbättringsarbete, process- och verksamhetsutveckling. Hon bygger förtroende och jobbar därför ofta djupt in i kundens organisation, många gånger i rollen som coach eller mentor. Eva, som har lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor, brinner för att göra det komplexa i stora organisationer enklare så att fokus kan ligga på värdeadderande aktiviteter och kreativitet. Hon lägger stor vikt vid att lära andra att hantera förändringar så att människor sätts i fokus och effektmål uppnås på mest fördelaktiga sätt. I sina uppdrag tillämpar hon gärna agila och iterativa arbetsmetoder för att säkra progress och delaktighet. Med erfarenhet från chefsroller inom produktledning och inköp i internationella koncerner, projektledning inom IT-utveckling och mångårigt konsultande inom industrin är Eva van att finnas på alla nivåer i en organisation.

Eva har en akademisk examen i strategiskt Human Resource Management och är certifierad förändringsledare samt projektledare.

Livet utanför jobbet ägnar Eva åt att utöva och leda yoga. För att må bra, orka och hålla balansen i livet långsiktigt har yoga blivit en viktig del i hennes liv. Självklart finns det utrymme för familj, släkt och vänner och hon försöker ofta få dem att uppleva yogans fördelar tillsammans med henne. Gärna under en vistelse på smultronstället, som ligger på östkusten, utanför Valdemarsvik. Där i havsnära natur infinner sig det riktiga lugnet, det som behövs för att återhämta sig till kropp och själ

pdfSe profil som pdf


Patrik Meijer

Telefon: 0705-200772
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Patrik har lång erfarenhet av att hjälpa företag och myndigheter att driva, utveckla och förbättra sin verksamhet. Detta har skett i olika roller såsom bl.a. systemutvecklare, systemdesigner, IT-arkitekt, projektledare, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, affärsområdeschef och försäljningschef. Patrik använder denna breda erfarenhet för att arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling hos kunderna, som realiseras i produkter, processer, metoder, organisationsförändring och ofta systemstöd. Han har lång erfarenhet från att fånga verksamheters krav, som realiseras dels i tekniska lösningar och i att människorna (som berörs av förändringen) har tagit till sig det nya. Förändringar kräver bl.a. människors delaktighet, förståelse och motivation för att lyckas långsiktigt. Kort sagt; framgångsrik affärs- och verksamhetsutveckling är ofta en kombination av teknisk lösning och process med att leda människor i förändring.

Driv, engagemang och målmedvetenhet är egenskaper som kännetecknar Patrik jobbmässigt och privat. De kommer väl till pass i träningen för att uppnå målet på Vasaloppet.

Patrik har en Bachelors degree i Computer Science och har kompletterat denna examen med en mängd utbildningar under årens lopp, bl.a. är han certifierad IT-Arkitekt och Förändringsledare

pdfSe profil som pdf