Vår styrka ligger i vår fokusering

Vi levererar inte vad som helst till vem som helst. Hos oss finns bara välutbildade och erfarna verksamhetskonsulter som kan leda strategiarbeten, analysera och föreslå verksamhetsförbättringar, designa lösningar och leda förändringsarbeten. Behövs andra kompetenser, t ex inom systemutveckling eller produktutveckling, så samarbetar vi med de bästa inom respektive område.


Strategi

Att identifiera sin verksamhets problem och möjligheter, och att baserat på den kunskapen definiera och besluta sig för en riktning för fortsatt utveckling är själva fundamentet för din verksamhets framgång. Med en skräddarsydd plan, ett strukturerat genomförande, rätt deltagare och en erfaren moderator kan man på kort tid komma långt i samsyn om problem, målsättning och strategi. Därför är workshops en så viktig del i strategiutveckling. associ8 kan bidra med både seminarieledning och traditionella utredningar; gärna i kombination.


Verksamhetsutveckling med bestående resultat

DET FINNS ÅTSKILLIGA MODELLER OCH VERKTYG för verksamhetsutveckling. Det är därför lätt att förstå varför många gör misstaget att fokusera på de senaste modeorden. Risken blir att man staplar verktyg på varandra istä llet för att fokusera på det som krävs för att utveckla processerna mot ett tydligt mål.

VERKSAMHETSUTVECKLING HANDLAR OM ATT FÖRSTÅ vad som kan göras bättre och att göra verklighet av möjligheten. Att ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att använda rätt verktyg för rätt ändamål. Och inte minst att v ara nyfiken nog för att våga prova och förkasta nya metoder. Det är där, i blandningen av beprövade modeller och visionära idéer, du kommer att kunna mäta skillnaden på oss och andra. V i vet när det är dags att göra vad – och varför.

”Det är en sak att kunna identifiera och genomföra förbättringar, och en helt annan att koppla dem mot mål och se till att förändringarna består. Metoderna hittar du i böcker. Kunskapen att använda dem rätt däremot får du bara med lång erfarenhet.”

pdfLadda hem produktblad


Change management – att leda förändringar

VI HAR SETT DET UPPREPAS GÅNG PÅ GÅNG. Projekt levereras i tid och inom budget. Alla hårda värden som är lätta att mäta finns där , men effekten saknas eftersom människorna inte fullt ut har tagit till sig det nya. Och det ä r först när de vill, när de kan och när de gör som förändringsarbetet får effekt.

FÖRÄNDRINGSLEDNING HANDLAR OM MÄNNISKOR. Att få dem intresserade och att leda dem genom förändringen så att de förstår och accepterar de n. Vi ger människorna svaren på frågorna vad, när och varför – och hjälper dig att dr iva igenom och förankra förändringen. Vi är internationellt certifierade förändringsledare enligt Prosc i och använder forskningsbaserade processer. Det gör att vi kan lova dig resultat.

”Många tror att förändringsledning och verksamhetsutveckling är samma sak. Men bara för att en verksamhet utvecklas behöver det inte betyda att människorna accepterar och tar till sig det nya. Det är där förändringsledningen kommer in.”

pdfLadda hem produktblad


Projektledning

Som vid all annan verksamhetsledning, kräver projektledning goda ledaregenskaper, kunskap om lämpliga metoder och verktyg och en stor portion erfarenhet.

Vårt mål i projektledningsuppdrag är inte bara att genomföra projekt på ett effektivt sätt utan också att förfina själva sättet att driva projekt och projektverksamhet.


Tid och rum-effekt med workshops

KOMPLEXA OCH BRÅDSKANDE FRÅGESTÄLLNINGAR. Olika uppfattningar kring problem, orsak och lösning. Eller många idéer kring möjliga förbättringa r? Det finns tillfällen när det är viktigt att på kort tid hitta rätt väg framåt – och kunna föran kra riktningen.

ATT ANVÄNDA WORKSHOPS SOM ARBETSMETOD handlar om att föra samman människor med rätt kompetens och få dem att fokusera på en sak under en b egränsad tid. Under workshopen skapar vi snabbt förståelse för varandras synvinklar, kan balansera bråttom mot viktigt, och sedan ta fram den sammantaget bästa lösningen. Det är vad v i kallar tid och rum-effekten. En gruppkänsla och gemensam drivkraft som fortsätter i den dagl iga verksamheten.

”Medan innehållet i varje workshop anpassas utifrån frågeställningarna är ramverket detsamma. Därför blir arbetsmetoden mer effektiv för varje gång den används eftersom deltagarna bättre förstår verktyget och att strukturen kan återanvändas.”

pdfLadda hem produktblad


When PLM is the means and the effect is the goal

PLM SYSTEMS ARE INTRODUCED FOR A REASON. You have defined a business case and now you want the best PLM solutions to solve the problem. But you know from experience that the system is only a part of the solution. There will be no effect if the users are not prone and prepared.

RETURN ON INVESTMENT is all about getting affordable, good enough solutions into use as fast as possible and then continue to improve and enhance.

ASSOCI8 CAN CONTRIBUTE to your change program involving PLM with

  • Strategies
  • Business Change Management
  • Business Development
  • Program & Project Management

For other competences we cooperate with Altegra for local PLM expertise and with Flexur for cost effective near or offshore competence and resource provision.

pdfLadda hem produktblad

 

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning