Omorganisation (och effekthemtagning)

I samband med en omorganisation med flera inblandade organisatoriska enheter, på flera nivåer, har Associ8 fått rollerna som projektledare och förändringsledare.

Projektledare - för att stötta alla avlämnande och tillträdande linjechefer så att alla nödvändiga praktiska förändringar och justeringar genomförs på på rätt sätt och i tid.

Förändringsledare - för att säkra förutsättningarna och stötta linjecheferna med den mänskliga sidan av förändringen. Först när detta lyckas har vi möjlighet att nå de effektmål som var själva orsaken till organisationsförändringen. Fokus på förändringsledning tar oss snabbare och mer strukturerat mot det målet.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning