Associ8 förändringsleder Logistik i detaljhandeln

Under drygt 2 år har Associ8 ansvarat för förändringsledningen i en mycket omfattande förändring inom Logistik på ett av Sveriges ledande företag inom detaljhandel. Roller, ansvar, processer och system för +20.000 medarbetare har förändrats inom lager, transport och ute i butik. Associ8 har varit med från att skapa medvetenhet om förändringen genom att sälja in konceptet till beslutsfattare, säkerställa utbildning och bred kommunikation till att leda en grupp genom utrullningen i hela Sverige. En mycket lyckad förändring som av ledande personer omnämnts som den bäst genomförda utrullningen inom företaget.

Som en fortsättning har Associ8 nu fått förtroende av kunden att leda ytterligare en större förändring inom Logistik. Fokus ligger på att genom förändrade arbetsätt inom transportplanering av leveranser till butik säkerställa en hög kvalitet i arbetet inom Transportorganisationen. Förändringen omfattar införande av gemensamma arbetssätt, förbättrat samarbete internt i organisationen och med externa partners, ökad kunskap hos medarbetare om hela flödet för att säkerställa "rätt från mig", samt införande av att arbeta med ständiga förbättringar.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning