Det handlar om förändringar och om att få effekt

När en av våra kunders IT-organisation genomför flera olika förbättrings- och förändringsprojekt med både hårda och mjuka leverabler i fokus får Associ8 förtroendet att stötta. Två av våra konsulter axlar roller som ledningsstöd i att driva verksamhetsutveckling och som förändringsledare. Vi samverkar inom båda rollerna för att säkerställa att de eftersträvade effekterna uppnås, samtidigt som vi har det affärsmässiga resultatet av investeringarna i fokus.

Associ8s konsulter är alla certifierade i Prosci Change Management. Det betyder att vi kan applicera strukturerad och metodisk förändringsledning. Det bidrar konkret till att människorna som påverkas av förändringarna snabbare förstår hur deras arbetsvardag blir framåt och därmed enklare kommer in i nya arbetssätt med nya verktyg och förändrade beteenden.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning