Förändringsledning för civilingenjörer

Vi upplever ett ökat intresse för Change Management, både i näringslivet och i den akademiska världen! Därför har en av våra konsulter fått gästföresläsa på KTH och där träffat ett 50-tal ingenjörsstudenter på mastersnivå. Som en del i examineringen för kursen får studenterna reflektera över hur just förändringsledning påverkar i det projekt som de genomför.
Change Management innebär att på ett strukturerat sätt säkerställa att förändringar genomförs för att uppnå definierade effektmål samtidigt som man beaktar hur förändringen påverkar organisation, grupp och individ. Alla Associ8s konsulter är certifierade förhandlingsledare enligt Prosci.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning