Hjälp

Så var rubriken i ett mail vi fick för någon månad sedan. Det var en kund som driver en lönsam och fin verksamhet. På grund av långvarig stadig tillväxt och allt större krav från kunder på att uppfylla olika standarder fanns behov av att se över både hur man arbetar (skapa effektivitet) och hur det dokumenteras (skapa struktur). Associ8 fick uppdraget leda och driva detta utvecklingsarbete tillsammans med en grupp engagerade medarbetare. Vi startar med projektstyrningen…

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning