Nytt uppdrag - People Change Management

Våra kunder vet att Associ8 kan förändringsledning, People Change Management. Så när kunden byter organisation och inser att det finns behov av förändringsledning på det nya jobbet får vi och våra konsulter frågan om vi kan bistå.
Vårt nyaste uppdrag är just med fokus på People Change. Vår kund har antagit en ny strategisk affärsplan som kommer kräva stora förändringar, både när det gäller de egna interna arbetssätten och själva kundgränssnittet. En av våra seniora konsulter har fått förtroendet att tillföra kompetens inom People Change. Uppdraget handlar dels om att belysa förändringen som följer när företaget byter ut sina två mest centrala IT-system och dels om förändringen kopplat till den kulturella resa som kommer krävas för att nå de uppsatta målen och effekterna i affärsplanen. Vår konsult jobbar nära ledning och nyckelpersoner för att bistå i att värdera förändringarnas storlek och påverkan, tillföra ett strukturerat sätt att jobba med införande och mäta på progressen i arbetet. Allt handlar om att säkra affärsnyttan med förändringarna så att medarbetare och ledare så smidigt som möjligt klarar transitionen över till nya arbetssätt.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning