Projektetablering

Efter en tid av närmast forskningsorienterat utvecklingsarbete var det dags att etablera ett projekt för att sätta lösningen i drift och rulla ut den i olika delar av verksamheten. Associ8 fick uppdraget att leda arbetet med projektifieringen vilket innebar att tillsammans med intressenter från flera verksamhetsdelar och orter tydliggöra uppgift, vision och mål samt att etablera de strukturer resurser som krävdes för genomförandet. Arbete i workshop-form var ett viktigt redskap för att skapa samsyn kring projektet.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning