Referenser

   

Kontakt

a8 gruppbild

associ8
Platensgatan 3
582 20 Linköping

Tel: 013 126677
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kontakta någon av våra konsulter

Mats Areblad (VD)
0733 481991
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa profil

Bernt Järneteg
0733 481993
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa profil

Eric Egelstig
0704 218413
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa profil

Johan Malm
0768 603986
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa profil

Leif Bergh (styrelseordf.)
0733 481990
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa profil

Eva Martins
0709 784702
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa profil

Patrik Meijer
0705 200772
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa profil

Produkt- och processutveckling

associ8 stöttar en kund i att ta fram beslutsunderlag för att effektivisera hanteringen av produkter och tjänster. Baserat på vårt förslag om utveckling och förbättring tar vi nästa steg och genomdriver förändringar. I uppdraget ska vi kartlägga de interna behov och krav som finns, undersöka möjligheter till outsourcing och då samverka med kundens strategiska inköpsfunktion samt föreslå hur den interna processen ska fungera efter att förändringarna genomdrivits.

Projektledare provprojekt

Vår kunds industriella produkter utvecklas kontinuerligt genom utvecklingsprojekt för att öka konkurrenskraften på en tuff marknad. En viktig del i utvecklingen är att verifiera design och prestanda genom prototypprov. Provprojektet är för närvarande i ett kritiskt skede, där nytänkande och förenkling av arbetet med bibehållen kvalitet är en viktig ingrediens i uppdraget. associ8 bidrar med sitt verksamhetskunnade genom rollen som provprojektedare och verksamhetsutvecklare till att skapa de verktyg och arbetssätt som krävs för att genomföra projektet enligt kundens processer till rätt kvalitet och i tid.

Införande av projekterfarenhetsverktyg

Utveckling och utrullning av ett verktyg för projekterfarenhetsuppföljning i större utvecklingsorganisation. Verktyget ger möjlighet att under pågående utvecklingsprojekt löpande dokumentera projekterfarenheter och nyckeltal samt att paketera informationen på ett strukturerat sätt. Denna information är sedan av stort värde vid planering av nya projekt och vid budgetering och dimensionering av projektportföljen. Precision vid estimering av resursbehov, tidplaner och risknivåer förbättras avsevärt. I uppdraget ingår även framtagning av kravspecifikationer avseende förändringar i verksamhetsregler och processer samt modell för förvaltning och vidareutveckling av verktyget.

Utveckling av metodik för processkartläggning

Uppdraget innebär att ta fram en praktisk metodik för processkartläggning när produktägare är i ett uppstartsskede med att identifiera sina processer. Metodiken ska också sätta in processutveckling och förbättringsarbete i ett sammanhang samt ta hänsyn till Six Sigmas syn på processutveckling.

Projektledning och verksamhetsutveckling

Kartläggning och utredning av ett antal produkters nuläge inklusive intressentalayser samt framtagning av beslutsunderalg för förbättring och verksamhetsutveckling. Uppdraget, som genomförs tillsammans med respektive produktägare och inkluderar även kompetensutveckling.

Projektledning för införande av sälj- och produktkonfigureringsssystem

Uppdraget avser projektledning för införande av nytt IT-system (Tacton) för att hantera produkt- och servicekostnadsdata samt för produktkonfigurering i samband med framtagning av offertunderlag vid försäljning av komplexa industriella produkter.

Verksamhetsutveckling av förslagsverksamhet

Utveckling av innovationsprocess och förslagsverksamhet inklusive ledning och operativt arbete i desamma. Uppdraget följer vår tradition att parallellt arbeta i och med verksamhetsprocessen för att utveckla och införa bestående verksamhetsförändring.

Förstudie och workshop-ledning

Syftet med uppdraget är att planera och genomföra ett antal workshops och att med resultatet som grund guida och bidra i arbetet med framtagning av produktspecifikation, produktstrategi och roadmap för utveckling av ett servicekoncept inklusive tillhörande produkter

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning