CM-ledning och verksamhetsutveckling

Uppdraget syftar till effektiviserad "Configuration Management" i komplexa och stora utvecklingsprojekt. Arbetet genomförs genom att aktivt ta ansvar för CM-ledning i projektet och dess ledningsgrupp samtidigt som nya verktyg och metoder införs i praktiskt arbete.

PDM-konsultationer

Strategirådgivning och projektledarens bollplank i samband med stort PDM-projekt. Företaget ska byta ut sitt PDM-system och uppgradera till en ny implementation på en uppgraderad plattform.

Implementation av verktyg för konfigurationsstyrning

Projektledning. Utrullning och anpassning av nya verktyg och metoder för konfigurationsstyrning i PDM-systemet Teamcenter. Operativ implementering och realisering i utvecklingsorganisationen i ett större svenskt verkstadsföretag.

Projektledning inom produktutveckling och industrialisering av konsumentprodukter

Uppdraget innebär projektledning och processutveckling inom produktutveckling och industrialisering av konsumentprodukter inom telekomsektorn. Uppdraget innefattar uppgifter som projektledning, processutveckling, koordinering av samarbetspartners samt uppstartning av volymtillverkning i ett globalt perspektiv.

Projektledning och processutveckling inom området produktunderhåll

Projektledning av produktunderhållet på ett större industriföretag med tekniskt mycket komplicerade produkter. Uppdraget innefattar även att samordna felhantering samt utveckla processer och arbetssätt runt detta.

Ny modell för felanmälan - nytt IT-stöd, ny process, ny organisation

Projektledning för införande av ny felanmälansmodell på kommunalt fastighetsbolag. Uppdraget inkluderar utveckling av IT-stöd, nya processer och förändrad organisation. Det sista steget är introduktion av felanmälan via webben.

Ändringsledare på stort industriföretag

Linje- och förändringsarbete på ändringskontoret i ett stort industriföretag med mycket höga krav på kontollerad ändringsstyrning, i en fas då stora förändringar genomförs i tillhörande system och arbetsprocesser. Arbetet kombineras löpande med verksamhetsutvecklings-uppdrag.

Förändringsledning i en utvecklingsorganisation

Verksamhetsutveckling och förändringsledning i samband med etableringen av en ny avdelning i en produktutvecklingsorganisation. Senare i uppdraget även i rollen som tf linjechef för en utvecklingsgrupp.

Effektivisering av projektorganisation

Verksamhetsutveckling i en projektbaserad produktutvecklingsverksamhet med syftet att stärka och effektivisera en projektinriktad utvecklingsorganisation. Uppdraget innebär utveckling av strategi och processer samt effektivisering av det dagliga arbetssättet. Deltagande i utvecklingen av en företagsanpassad projektstyrningsprocess.

Implementering av projektplanerings- och resursallokeringssystem

Implementering av projektplanerings- och resursallokeringssystem i en projektbaserad utvecklingsverksamhet. Uppdraget omfattar verksamhetsanpassning av planeringsverktyget PM från Primavera, utveckling av implementeringsstrategi, implementering av systemet samt införande av verksamhetsanpassade processer för projektplanering och resursallokering.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning