Projektledning inom tekniskt produktion

Huvudprojektledare för funktionstest av kvalificerade energisystem. Arbetet innefattar även allmän rådgivning kring projektprocesser samt ekonomiska uppföljningar av SAP R3-projekt

Projektledning inom produktutveckling

Projektledningsuppdrag för en portfölj av utvecklingsprojekt hos ett produktutvecklande industriföretag i regionen.

Förändringsledning och transitionskoordinering i PDM-projekt

Förändringsledning och transitionskoordinering i ett stort PDM-projekt. Arbetet innefattar bland annat framtagning och genomförande av scenariobaserade valideringsövningar för att säkerställa verksamhetens arbetssätt givet den funktionalitet som den utvecklade lösningen erbjuder.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning